Regulamin

Regulamin

22 sty 2022
23 sty 2022

Rezerwacja online chwilowo niedostępna

Zapraszamy do kontaktu z działem rezerwacji:

+48 91 38 66 250 rezerwacje@kwrlaguna.com.pl

Regulamin Kompleksu Wypoczynkowego Laguna

Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie obiektu regulaminu.

1. Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między właścicielem obiektu a Gościem.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie KWR Laguna
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym.
5. Rezerwacje:
W celu dokonania zobowiązującej rezerwacji prosimy o:
a/.. Dokonanie rezerwacji poprzez system rezerwacyjny na witrynie internetowej, telefonicznie  lub drogą elektroniczną
b/. Przy rezerwacji pobieramy przedpłatę stanowiącą zadatek w myśl art 394 KC, 
w wysokości 400 pln/ Pokój hotelowy, 30% wartości pobytu / Dom  jednorodzinny, Apartament Deluź 
c/. Na wpłaty czekamy do 7 dni, licząc od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. Dokonanie wpłaty przedpłaty oznacza potwierdzenie akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
d/. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie przesyłamy drogą mailową potwierdzenia dokonania rezerwacji na podane przez Gości adresy mailowe.
e/. W przypadku, gdy klient nie dokona przedpłaty w podanym terminie, zastrzegamy sobie prawo do wolnego zadysponowania miejscami noclegowymi w naszym obiekcie.
f/.. W przypadku rezygnacji z pobytu, przedpłata rezerwacyjna stanowiąca zadatek nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 394 KC
g/. W przypadku skrócenia planowanego i zarezerwowanego wypoczynku przez gościa nie zależnie od przyczyny, nie zwracamy opłaty za pobyt.
h/. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w ośrodku.
i/. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz.22.00 do godz.7.00 rano dnia następnego.
6. Pobyt naszych Gości:
a/. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja, czynna całodobowo.
b/. doba hotelowa trwa, od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
c/. Nie zapewniamy zakwaterowania oraz miejsca parkingowego przed godziną 15.00
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
a/. Zapłata za pobyt w Ośrodku musi zostać zapłacona  najpóźniej w dniu przyjazdu Gości.
b/. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w wysokości 150% wartości pobytu
c/. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia majątku ośrodka.
d/. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi personelowi obiektu szybką reakcję
e/. Osoby odwiedzające naszych Gości, mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 8 rano do godz. 22.00, za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość obiektu.
f/. Gość obiektu nie ma prawa przekazywać pokoju lub domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który Gość uiścił opłatę.
g/. obiekt może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
h/. nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym recepcji
 i/.obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu, roweru lub innego pojazdu, czy rzeczy materialnych należących do Gościa,
j/. parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony - zapewniamy jedno miejsce parkingowe dla każdego pokoju, domu lub apartamentu w budynku hotelowym
k/. W razie zgubienia lub zniszczenia kluczy, lub karty klucz Gość obiektu zostanie obciążony kosztami w wysokości 50 zł.
l/. ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju
m/. zwraca się szczególną uwagę Gościom Obiektu aby nie rzucali niedopałków papierosów i zużytych zapałek na terenie obiekt. Nie wyrzucali węgla drzewnego lub innego materiału do palenia w grillach na murawę obiektu lub do koszy na śmieci.
n/. Przez cały czas pobytu w hotelu osób niepełnoletnich, muszą się one znajdować pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają ich opiekunowie.
o/. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania przez dzieci, wyłącznie pod opieką dorosłych.
p/. w aneksach kuchennym obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb i innych produktów żywnościowych pozostawiających uciążliwy zapach.
r/. w pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, jedynym miejscem, gdzie można palić tytoń są tarasy.
s/. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a następnie zostaną uznane za porzucone.
t/. w trosce o komfort przebywających w naszym obiekcie gości nie przyjmujemy zwierząt
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KWR LAGUNA
a/.Obiekt ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku  Gościa oraz bezpiecznego pobytu, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i miłą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
b/.Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
c/. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
d/.Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
e/. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
8. wystawiamy faktury VAT
9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij